fysioterapi & rehab

Ont, smärta eller akuta besvär i rygg, nacke, knä eller övriga leder? Här får du hjälp av specialiserade sjukgymnaster / fysioterapeuter

På Lidingö Fysioterapi hjälper vi dig att bli av med dina symtom och lindra din smärta. Vi arbetar även förebyggande för att undvika återkommande besvär och problem. För närvarande är vi sex specialistutbildade fysioterapeuter/sjukgymnaster inom följande områden; MDT (McKenzie) OMT och OMI.

Vi har lång erfarenhet av behandling av ortopediska skador som t.ex. ryggsmärta, golfarmbåge, musarm, frozen shoulder (stel axel), stukningar, stelhet, whiplash, löparknä. 

Vi har ett helhetstänk. Vi gör rörelseanalyser, undersöker din hållning, ditt gångmönster och ditt löpsteg. Vi tänker optimal funktion och aktivitet ut ifrån dina förutsättningar. Vi ger dig råd om hur du ska röra dig rätt och du får träningsråd och hemträning. Dessutom erbjuder vi laser-, värme- eller stötvågsbehandling för att optimera läkningen av din skada. Målet är återgång i aktivitet och god livskvalitet. Utöver detta ger vi ergonomiska råd och förmedlar hjälpmedel som t.ex. nackkuddar, ländryggsstöd för både kontoret och hemmet.
Vi tillhandahåller även enklare sportskydd för knä, fot, armbåge och hand samt tejp.
På Lidingö Fysioterapi samarbetar vi med specialistläkare inom Ortopedi och Idrottsmedicin och hänvisar vidare vid behov.

Vi erbjuder även friskvård som innefattar allt från massage och hälsotester till träning samt hjälp med viktnedgång.

Varmt välkommen till oss i våra fina lokaler i Torsvik, Lidingö. Patienter från hela Stockholm besöker oss. Nära till Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden, Gärdet och Östermalm.

Vi är anslutna till landstinget, har inget remisskrav och tar även emot akutbesök.

Boka direkt

  • 08-731 66 50
  • mail@lidingofysioterapi.se
  • Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
  • Orthopaedic Medicine International (OMI)
  • McKenziemetoden (MDT)

Är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi som bygger på undersökning, behandling och förebyggande av smärta i bål, extremiteter, muskler, nerver och leder. Utifrån ett helhetsperspektiv görs en analys av patientens sjukhistoria, smärta- och funktionsstatus, där hållning och rörelsemönster utgör en central del.
Behandlingen kan sedan bestå av smärtlindrande, rörelsesökande eller stabiliserande åtgärder baserat på den kliniska undersökningen och utgörs ofta av träningsövningar och manuella tekniker.

OMI står för Orthopaedic Medicine International och är ett undersöknings- och behandlingssystem av rörelseapparaten, utvecklat av den engelske ortopedkirurgen James Cyriax. Grundpelaren inom OMI är att med hjälp av standardiserade och objektiva tester samt noggrann sjukdomshistoria ställa rätt diagnos.
Således ska patientens fysiska svar på testerna snarare än vad undersökaren känner, leda fram till diagnosen. Behandling kan sedan utgöras av mobilisering, manipulation, traktion, djup tvärgående massage, injektioner (av läkare) samt naturligtvis av relevant egenträning.

Mekanisk Diagnos Terapi (MDT), har utvecklats av den nyzeeländska sjukgymnasten Robin McKenzie sedan 1950-talet. MDT bygger på att man som patient själv utforskar sina besvär med guide av sin fysioterapeut som ber dig inta positioner och utföra olika rörelser för att med smärtan som ledtråd diagnostisera vilken typ av besvär det rör sig om.
Du får sedan enkla hemövningar som du ska utföra dagligen och tydliga hållningsråd för att kunna behandla dig själv. På så sätt ger du kroppen optimala läkningsbetingelser. Ofta beror besvären på dålig hållning, felaktigt rörelsemönster eller upprepad felaktig belastning. I första hand är detta en självbehandlingsmetod som ger besvärsfrihet på lång sikt. Hjälp till självhjälp! Manuella tekniker används vid behov. Metoden är internationellt mycket erkänd och bygger på forskning och evidens.