Kliniken har fr o m januari 2023 upphört med verksamheten.
Fysioterapeuterna Inge Forchhammer, Magareta Lissel och Magdalena Rosengren finns att nå på Lidingö Ortopedmedicinska Team.