Toppresultat från vår enkät!

Bemötande Mycket nöjda 99% Behandling Mycket nöjda 94% Tillgänglighet Mycket nöjda 80% Lokaler Mycket nöjda 73% Nu är resultatet sammanställt från vår enkät. 124 st enkäter delades ut, där vi bad våra patienter om omdömen hur man upplevt själva bemötandet, behandling man fått, tillgängligheten till terapeuten och kliniken samt omdöme om våra lokaler. Vi tackar …

Toppresultat från vår enkät! Läs mer »