Toppresultat från vår enkät!

Bemötande
Mycket nöjda 99%
Behandling
Mycket nöjda 94%
Tillgänglighet
Mycket nöjda 80%
Lokaler
Mycket nöjda 73%

Nu är resultatet sammanställt från vår enkät. 124 st enkäter delades ut, där vi bad våra patienter om omdömen hur man upplevt själva bemötandet, behandling man fått, tillgängligheten till terapeuten och kliniken samt omdöme om våra lokaler.
Vi tackar för alla fantastiska omdömen och kommentarer som vi fått!